Voorzitter Piet Pater , ridder in de Orde van Oranje Nassau

Onze voorzitter Piet Pater is donderdag middag 22 juli in het bijzijn van een 20 tal genodigden en burgemeester van Kampen geridderd in de orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem , onder de stralende zon, opgespeld door zijn vrouw Rina. Piet heeft in zijn werkend bestaan als medefirmant van tuinders bedrijf Pater vele de kans te geven werkervaring te laten opdoen. Naast dit heeft hij zich jaren ingezet voor Wlto en ontwikkeling van de Greenery, dit alles om de belangen van collega tuinders te behartigen.

Na deze tijd heeft Piet zich 14 jaar ingezet als creatief brein van de vele kinderspellen voor het Oranje Comité en organisatie fietstochten. Leuke anekdote hierbij dat de mannen hem bij de creatie van de “Kop van Jut” niet slaagde hem omhoog te krijgen. Na vele uren brainstormen was het dan toch gelukt.  

onder luid applaus werd Piet onthaald

Afbeelding met tekst, kist

Automatisch gegenereerde beschrijvingAls voorzitter van de IJsclub is hij ook al 13 jaar actief. Hier wordt naast het jaarlijkse jeugdschaats lessen ook wedstrijdjes georganiseerd met als hoogte punt het gewestelijk kampioenschap marathon. Afgelopen winter konden de Waarlaanders in Corona tijd weer 5 dagen genieten van “Wintersport in de lage landen “.  In het verleden is  er vele malen gestreden tegen overmatige sneeuwval, maar met vereende krachten wisten we altijd de baan sneuwvrij te krijgen.

Breed sociaal voelend zoals Piet werd omschreven heeft hij ook de koppen bij elkaar gestoken om een zieke buurman door middel van de bekende duo fiets weer mobil te krijgen. Er werd hier een fonds voor opgericht die met financiële middelen de exploitatie van de duofiets nog jaren garandeert.  Er wordt intensief gebruik gemaakt van deze fiets door de oudere en minder mobiele medemens. Hierdoor  worden vele mensen uit hun isolement gehaald.

Als medeorganisator van het WK (Waarland’s Kampioenschap) biljarten, heeft Piet een website ontwikkeld en houdt hij als jaren de standen en beamer bij. Dat dit biljart evenement leeft onder de Waarlander  biljart verenigingen blijkt wel uit het feit het deelnemersveld de afgelopen jaren gestegen is van 115 naar 150.

Voorst zal Piet nooit nee zeggen als men hem met zijn mobiele kraantje iets vraagt. Zo heeft Piet bij alle publieke- en vereniging gebouwen wel grond of sneeuw verplaatst. De lijst is indrukwekkend en daarbij komt nog zijn inzet voor Dorcas, Rotary en inzet voor Bouwend Waarland.

De IJsclub en Waarland is trots op deze Ridder, die hopelijk nog lang in ons midden is.

Piet , dik verdiend en van harte !!!!

Reacties zijn gesloten.